πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου

 

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3

ΑΡΧΑΙΑ

2

ΓΛΩΣΣΑ

1

ΣΥΝΟΛΟ:

6

 

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3

ΑΡΧΑΙΑ

2

ΓΛΩΣΣΑ

1

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

1

ΣΥΝΟΛΟ:

9

 

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3,5

ΦΥΣΙΚΗ

2,5

ΑΡΧΑΙΑ

2

ΓΛΩΣΣΑ

1

ΧΗΜΕΙΑ

1

ΣΥΝΟΛΟ:

10