γ' λυκείου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία, Οικονομία, Ιστορία, Έκθεση

Θεωρητική Κατεύθυνση: Αρχαία, Λατινικά, Ιστορία, Λογοτεχνία.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

 

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΝΩΣΤΟ

3

 

ΕΚΘΕΣΗ

2

ΑΓΝΩΣΤΟ

3

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

2

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

 

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

2

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΣΥΝΟΛΟ:

12

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2

Θετική Κατεύθυνση: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία.

ΘΕΤΙΚΗ

 

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

 

ΕΚΘΕΣΗ

2

ΦΥΣΙΚΗ

4

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

2

 

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΣΥΝΟΛΟ:

13

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2

Τεχνολογική Κατεύθυνση:

Α' Κύκλος: Μαθηματικά, Φυσική, ΑΟΔΕ, Προγραμματισμός.

Β' Κύκλος: Μαθηματικά, Φυσική, Ηλεκτρολογία, Βιοχημεία.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)

 

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

 

ΕΚΘΕΣΗ

2

ΦΥΣΙΚΗ

4

 

ΦΥΣΙΚΗ

4

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

3

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

2

 

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΑΟΔΕ

1

 

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

1

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΣΥΝΟΛΟ:

13

 

ΣΥΝΟΛΟ:

12

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2