Στρέβλωση Του Χωροχρόνου

Ο Ινδός Ramesh Raskar και η επιστημονική του ομάδα κατασκεύασαν ένα σύστημα βιντεοσκόπησης με δυνατότητα καταγραφής 1Τerra (1012) καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps).

Οι εικόνες είναι εκπληκτικές! Η συμπεριφορά των φωτονίων εντυπωσιακή και αλλόκοτη!

...μήπως δεν είναι και τόσο αλλόκοτη σύμφωνα με τη θεωρία του Einstein για τη "Στρέβλωση Του Χωροχρόνου". 

Για το φως, ο χρόνος δεν υπάρχει.plan

Πολυμέσα

http://www.ted.com/talks/ramesh_raskar_a_camera_that_takes_one_trillion_frames_per_second.html