ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Β1α. Η επιστήμη και η τεχνολογία ταυτίζονται ως προς τους στόχους τους. Λάθος

 β. Η επιστήμη στοχεύει αποκλειστικά στην ικανοποίηση των πρακτικών αναγκών του ανθρώπου. Λάθος

 γ. Οι ανθρωπιστικές αξίες υπονομεύτηκαν στην εποχή μας. Σωστό

δ. Ο επιστήμονας έχει ευθύνη για τη χρήση της επιστημονικής γνώσης που παράγει. Σωστό

ε. Επιστήμονες υψηλών ιδανικών θα συμβάλουν στη διατήρηση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της επιστήμης. Σωστό.

Β2α)1ος τρόπος ανάπτυξης: σύγκριση-αντίθεση συγκρίνεται και αντιπαρατίθεται η έννοια της επιστήμης με την τεχνολογία. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η επιστήμη αφοσιώνεται στην ουσιαστική κατάκτηση της γνώσης ενώ η τεχνολογία αποσκοπεί στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών και πρακτικών αναγκών του ανθρώπου. Εντοπίζεται και η διαρθρωτική λέξη «ενώ» που δηλώνει αντίθεση.

2ος τρόπος ανάπτυξης: παραδείγματα παρατίθεται το παράδειγμα του Αϊνστάιν: «Πολύ χαρακτηριστικά … ηθικά ιδανικά».

Β2β)βέβαια (1η παράγραφος) επιβεβαίωση / βεβαιότητα

εάν (2η παράγραφος) προϋπόθεση

όμως (2η παράγραφος) αντίθεση

 για τούτο (5η παράγραφος) αιτιολόγηση

δηλαδή (6η παράγραφος) επεξήγηση

Β3α)αέναος:διαρκής

προσηλωμένη:εστιασμένη

εγείρουν:δημιουργούν

αλλοτριώνουν:αλλοιώνουν

καταστρεπτικό:ολέθριο

β) Να δώσετε τα αντώνυμα των παρακάτω υπογραμμισμένων λέξεων του κειμένου:

συγκεκριμένο (2η παράγραφος) αφηρημένο / γενικό

βελτίωσε (2η παράγραφος) επιδείνωσε / χειροτέρευσε

ευθύνη (4η παράγραφος) ανευθυνότητα

υλική (4η παράγραφος) πνευματική / άυλη

ελευθερία (4η παράγραφος) δέσμευση / υποδούλωση / χειραγώγηση / εξανδραποδισμό

Β4.Α)Το ασύνδετο σχήμα προσδίδει αμεσότητα, ζωντάνια και αμεσότητα.

Β)Το ρητορικό ερώτημα κεντρίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και τον προβληματίζει.

Γ1.Το επικοινωνιακό πλαίσιο απαιτεί προσφώνηση και αποφώνηση.

 Ο ρόλος της επιστήμης είναι:

Η ερμηνεία του επιστητού (επιστητό είναι οτιδήποτε συλλαμβάνουν οι αισθήσεις του ανθρώπου)

Η παρέμβαση και η κυριαρχία στη φύση

Η βελτίωση των όρων διαβίωσης του ανθρώπου,όπως καταπολέμηση ασθενειών αύξηση μέσου όρου ζωής, μείωση θνησιμότητας

Η απόκτηση δύναμης μέσω της γνώσης καθώς και η αποδέσμευση από προκαταλήψεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις.

Η πνευματική ικανοποίηση από τη διεύρυνση του γνωστικού ορίζοντα της ανθρωπότητας και την ανάπτυξη του πολιτισμού. Αποκάλυψη της αλήθειας, ενίσχυση ης κριτικής σκέψης.

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας-μείωση ανεργίας.

Ανάπτυξη Μέσων Μαζικής Μεταφοράς-εισαγωγή μηχανών.

ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

να χαρακτηρίζεται από την εκλέπτυνση του εσωτερικού του κόσμου, ιδιαίτερα στις μέρες μας που ο κίνδυνος του μονομερούς ορθολογισμού που επιβάλλει η εξειδίκευση

είναι πολύ μεγάλος.

Παράλληλα με τη γνώση να προσδίδει την απαιτούμενη ποιότητα στις αξίες και τα ιδανικά σε κάθε στιγμή της ζωής του πρέπει να τον διακρίνει η συνείδηση, η συνέπεια, ο εσωτερικός σταθμός ελέγχου και η αυτογνωσία ως ρυθμιστής της κοινωνικής συμπεριφοράς και το υπόβαθρο για κάθε ατομική προσπάθεια διεύρυνσης στον κοινωνικό χώρο.

Να γνωρίζει ότι η γνώση δεν σταματά, αλλά ακολουθεί το κοινωνικό γίγνεσθαι και ακολουθεί διαλεκτική πορεία.

Να ενημερώνεται για κάθε τι που προκύπτει στην επιστημονική έρευνα, ώστε να κατέχει σε βάθος το αντικείμενο της έρευνας του.

Να είναι δεκτικός και αντικειμενικός. Όλη του η προσπάθεια να εστιάζεται στην αναζήτηση της αλήθειας, παραμερίζοντας μισαλλοδοξία και προσπάθεια. Η επιστήμη είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας, δεν στρατεύεται κάτω από σημαίες και ο επιστήμονας είναι ο ανιδιοτελής υπηρέτης του πνεύματος.

Ο γνώμονας στη συμπεριφορά του να είναι η εντιμότητα, η μεγαλοψυχία και η φιλανθρωπία. Να απλώνει τη γνώση, να την εκλαϊκεύει στην προσπάθεια του να φωτίσει ένα ευρύτερο φάσμα, να είναι λειτουργός και όχι επαγγελματίας.