Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Συμβουλευτική

Τα φροντιστήρια Εύστοχο θέλοντας να συμβάλουν καθοριστικά στην ορθή κατεύθυνση του μαθητή δίνουν την δυνατότητα πραγματοποίησης Τεστ επαγγελματικού Προσανατολισμού σε συνδυασμό με Συμβουλευτική.

Πρόκειται για 500 ψυχομετρικές ερωτήσεις, επιλεγμένες  από τρία διαφορετικά πανεπιστήμια παγκοσμίως, που απαντούν σε προβληματισμούς επιλογής κατεύθυνσης, επαγγελματικής τοποθέτησης, διασαφήνισης  και ιεράρχησης στόχων και επιλογών μέσω των κλίσεων και της προσωπικότητας του κάθε παιδιού. Το τεστ πραγματοποιείται στο φροντιστηριακό χώρο από τους μαθητές και τα αποτελέσματα δίνονται με γραφικά, αναλύσεις και προτάσεις σε σύνολο 60 περίπου σελίδων.

Η Συμβουλευτική υποστήριξη, η οποία παρέχεται από τους εξειδικευμένους καθηγητές ύστερα από παρακολούθηση σεμιναρίων, δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να συνειδητοποιεί τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντά και τις αξίες του, να λαμβάνει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του και να επιτυγχάνει μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ  ΤΗΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΣΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ  ΕΓΚΥΡΑ  ΚΑΙ  ΑΠΛΑ!!!

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Κολοκοτρώνη 64 & Μάτση, Λουτράκι

Τηλ. 27440 66322