Πειράματα Επίδειξης Φυσικής Και Χημείας ΙΙ

Την Κυριακή 15/12/2013 οι μαθητές παρακολούθησαν και πραγματοποίησαν τη δεύτερη (ΙΙ) σειρά πειραμάτων Επίδειξης Φυσικής και Χημείας.

Στα πειράματα Φυσικής μελέτησαν τη Ευθύγραμμη Ομαλά Επιταχυνόμενη Κίνηση, παρατήρησαν τα φαινόμενα Συμβολής Κυμάτων και των Στάσιμων Κυμάτων και κατανόησαν την εξαναγκασμένη ταλάντωση.

Στα πειράματα Χημείας ασχολήθηκαν με την "καύση" χαρτονομίσματος εμποτισμένου σε διάλυμα ισοπροπανόλης - νερού, την αλλαγή του χάλκινου νομίσματος σε "ασημένιο" και "χρυσό", τον αποχρωματισμό διαλύματος με διοξείδιο του άνθρακα και τέλος παρατήρησαν τα "αόρατα" μελάνια σε διηθητικό χαρτί.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό μας το εγχείρημα!